ஸ்ரீ பிரம்மபுரீஸ்வரர் ஆலயம் தலையெழுத்தை மங்களகரமாக மாற்றும் சக்தி படைத்த ஸ்ரீ பிரம்மா திருபட்டூர் வந்தோம் , திருப்பம் நிகழ்ந்தது ..


No comments:

Post a Comment